Vítejte na stránkách Římskokatolické farnosti Kunštát

Radost a naděje, smutek a úzkost lidí dnešní doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu. (…) Proto také toto společenství cítí, že je opravdu těsně spjato s lidstvem, jeho dějinami a místem kde žije.
Toto společenství Kristových
učedníků na určitém místě se nazývá farnost …

Napište nám:
rkf.kunstat@biskupstvi.cz